Consecinele varicozei pelvinei femeii inferioare, Cu varice strânge mușchii

Ginecologia îşi are istoria sa din cele mai vechi timpuri.

cui vor aparea în varicoza ceea ce este nociv vene varicoase în timpul sarcinii

Descrierea unor m a­ ladii ginecologice se întâlneşte deja în papirusurile Egiptului antic, în inscripţiile de pe monumentele Indiei, Greciei etc.

Ele conţin informaţii despre prolapsul uteru­ lui, amenoree, pruritul organelor genitale. Descrierea unor maladii ginecologice poate fi întâlnită şi în unele scrieri ale popoarelor slave.

De G raaf descoperă foliculul ovarian, Splanzani — ovulul, Ham m — spermatozoidul.

Este posibil să se nască cu varice în perineu?

Lucrările anatomiştilor Vesal, Fallope, Ambroise Pare dau un impuls considerabil dezvoltării acestei discipline, prezentând o descriere detaliată a particularităţilor anatomo-fiziologice ale organelor genitale feminine.

Până în secolul XIX ginecologia s-a consecinele varicozei pelvinei femeii inferioare ca o parte integrantă a obstetri­ cii, iar din această perioadă, graţie succeselor obţinute în studierea ştiinţelor natu­ rale, fiziologiei, patomorfologiei, ea devine ştiinţă medicală de sine stătătoare. Un merit deosebit în dezvoltarea ginecologiei au avut Th. Nells, P. Tait M area BritanieM. Simps, E. Koeberles FranţaV. Sneghiriov, C. Slaveanski, D. Ott RusiaA.

Doderlein, C. Simon, K. Shreder, E. Bumm Germ ania.

Prima ova- rectomie a fost efectuată în anul de către americanul E. Neiser a gonococului. Succese remarcabile în domeniul ginecologiei au fost obţinute în secolul XX. W ertheim din Viena.

Încărcat de

Utilizarea m etodelor de colposcopie, pro­ puse în de germanul H. Hinselmann, şi citologice, introduse în practică de americanul G. Papanicolaou, a extins posibilităţile de diagnostic al maladiilor gine- 16 GH. Tot în această perioadă apar noi date despre procesele fiziologice specifi­ ce organismului feminin, îndeosebi despre ciclul menstrual, procesul ovulator şi cli- macteriu.

Cercetările experimental-clinice asupra funcţiei glandelor cu secreţie in­ ternă, începute în secolul XIX de savantul francez C. Bernard, au fost cu succes continuate şi completate cu noi date privind diagnosticul şi tratam entul maladiilor ginecologice cu substrat endocrin. Cercetările ştiinţifice ale lui F. Hicman, A. Adler au dem onstrat schimbările ciclice în mucoasa uterului. O dezvoltare deose­ bită a căpătat ginecologia odată cu studiul hormonilor gonadotrofi hipofizari E.

Allen, E. Doizi, Z. Asheim, B. Au fost apreciate corelaţiile dintre hipota- lamus, hipofiză, ovare, ceea ce a permis studierea fiziologiei şi patologiei ciclului menstrual.

unguent de variaie varicoasa în timpul sarcinii operaii varicoase

Dezvoltarea ginecologiei endocrine, aprecierea rolului receptorilor hor­ monali, introducerea în practică a m etodelor de determ inare a horm onilor în dife­ rite medii biologice, citologice, imunologice au permis de a determ ina etiopatoge- nia şi de a propune un tratam ent bine argum entat în cazurile hemoragiilor uterine, amenoreei, sindroamelor neuroendocrine, sterilităţii, endometriozei. Paralel au fost extinse posibilităţile tratam entului medicamentos în cadrul diferitelor forme de cercetări endocrine boala ovarelor polichistice, endometrioză, hiperprolactinemie etc.

Dezvoltarea ginecologiei endocrine a fost posibilă datorită studiilor lui Harris McCann Courrier, care în descoperă liu-liberina gonadotrofă G hRHiar sa­ vantul polonez A. Schally consecinele varicozei pelvinei femeii inferioare o sintetizează, pentru această realizare decernân- du- i-se premiul Nobel. Dezvoltarea ginecologiei operatorii contem porane a permis aplicarea în prac­ tică a diferitelor operaţii abdominale şi vaginale.

Paralel cu operaţiile radicale, tot mai frecvent se folosesc operaţiile conservator-plastice, menite de a păstra organe­ le, funcţia menstruală şi reproductivă a organismului feminin. Aceste m etode au fost propuse pentru tratam entul miomului uterin, chisturilor ovariene, patologiei trom ­ pelor uterine.

Au fost elaborate m etode operatorii de tratam ent al anomaliilor de dezvoltare şi statică a organelor genitale, fistulelor urogenitale etc.

Deplasarea organelor interne și a varicelor

Datorită tehnologiilor avansate a fost posibilă aplicarea laparoscopiei — o metodă contem porană şi de perspectivă care perm ite într-un interval scurt de timp de a sta­ bili diagnosticul şi de a efectua tratam entul necesar.

Oncoginecologia reprezintă un com partim ent tot mai mult de sine stătător in cadrul ginecologiei ca disciplină medicală.

  • Ginecologie casacalypso.ro | PDF
  • Relaxare
  • Medicamente> Aescusan (picături) - Tromboflebita - August
  • Varicobuster cream varicose recenzii negative
  • Hipertensiune în uniformă severă Cu circulația competentă, Apa Radon va beneficia cu siguranță, dar este posibilă și rău, dacă luați în considerare o procedură iresponsabilă.

Incidenţa m ărită a proceselor hiperplas- tice şi a cancerului organelor genitale feminine dictează necesitatea perm anentă de perfecţionare a m etodelor de diagnostic, tratam ent şi profilaxie a acestor patologii. M etodele date se referă în primul rând la aplicarea chimioterapiei şi radioterapiei în tratam entul oncoginecopatelor.

xuchinfu varikoz preul tratamentului cu varicoza

D e asemenea, în ultimii ani, în practica clinică, de determinare a patogeniei diferitelor procese hiperplastice în structurile horm o­ nal dependente ale organismului feminin şi de apreciere a efectului tratam entului hormonal, se studiază starea receptorilor hormonilor steroizi şi glucocorticoizi.

Studierea proceselor de m aturizare sexuală, perfecţionarea m etodelor de di­ agnostic şi tratam ent al tulburărilor de dezvoltare a aparatului genital, dereglărilor consecinele varicozei pelvinei femeii inferioare menstrual dau posibilitatea de a întreprinde măsuri de profilaxie şi corecţie a stărilor patologice, ceea ce are o deosebită im portanţă în prevenirea maladiilor gi­ necologice în perioada reproductivă.

Baza dezvoltării ştiinţifice şi practice a ginecologiei în Moldova a fost pusă de specialiştii A. Cocerghinski, E. Beleaeva, S. Bilinchis, M. Gherman, Gh. Marcu, S. Paşa, A. Baţac ş. Catedrele de obstetrică şi ginecologie îşi aduc contri­ buţia la dezvoltarea acestei discipline medicale, acordând un suport perm anent teo- retico-practic, care se manifestă prin pregătirea şi perfecţionarea cadrelor de m edi­ ci ginecologi, im plem entarea în practică a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în domeniul ginecologiei.

Astăzi această orga­ nizaţie include 95 de Societăţi naţionale ştiinţifice. Până în prezent au avut loc 14 congrese, la care au fost puse în discuţie diverse probleme ce ţin de diagnosticul şi tratam entul maladiilor ginecologice. A profundarea cunoştinţelor în unele domenii ale disciplinei date a permis form area unor organizaţii internaţionale cum s u n t: Societatea Europeană a medicilor obstetricieni-ginecologi, Federaţia internaţiona­ lă a ginecologiei infantile şi a adolescenţei, Societatea internaţională de ginecologie endocrinologică, Societatea internaţională de endoscopie ginecologică etc.

Asevedeași